TP.HCM ban hành danh sách sản phẩm chủ lực mở rộng thị trường