Thủ tục xuất khẩu thực phẩm vào thị trường Nhật Bản: Nhiều doanh nghiệp còn lúng túng