Tăng cường kiểm tra nhằm phát hiện, xử lý hàng gian, hàng giả