Sản phẩm lưu hành nội bộ nhưng bán trên thị trường là sai

error: Nội dung được bảo vệ !!