Nghị định 113: Doanh nghiệp điêu đứng, hải quan gặp khó khăn