Mã số mã vạch là có bắt buộc phải đăng ký hay không?