Gỡ khó 1 bánh socola cõng 13 giấy phép, doanh nghiệp tránh thất thoát nghìn tỷ