Giữ nguyên quy định công bố chất lượng trước khi đưa sản phẩm ra thị trường