Doanh nghiệp tôi đã được cấp mã số mã vạch. Hiện nay, chúng tôi ra thêm sản phẩm mới thì chúng tôi có phải đăng ký mã số khác không?

error: Nội dung được bảo vệ !!