Cục An toàn thực phẩm: Sữa cho trẻ chính là… thực phẩm chức năng