Công ty chúng tôi dự kiến đăng ký nhãn hiệu mới và đang trong bước tạo nhãn hiệu. Vậy chúng tôi cần lưu ý những vấn đề gì?