Công bố thực phẩm chức năng dạng viên nén nhập khẩu