Chủ đề: Công bố thực phẩm nhập khẩu

Tự công bố thực phẩm nhập khẩu sau nghị định 15/2018/NĐ-CP

Tư tưởng sến ngoại của người Việt là nguyên nhân chính thúc đẩy sự phát triển của thực phẩm nhập khẩu tại thị trường Việt Nam trong nhiều năm trở lại đây. Xong, vấn đề mất vệ sinh an toàn thực phẩm nhập khẩu là một vấn nạn lớn, ảnh hưởng sức khỏe người tiêu dùng.

Nghị định 15/2018/NĐ-CP vừa mới ban hành là một cuộc cách mạng lớn trong thủ tục hành chính ngành thực phẩm. Chuyển tập trung mọi hoạt động từ tiền kiểm sang hậu kiểm. Đồng thời, Nghị định 15 cũng cho phép doanh nghiệp tự công bố thực phẩm nhập khẩu (trừ thực phẩm chức năng, bảo vệ sức khỏe, sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ đến 36 tháng tuổi…).

Để tìm hiểu một trong những sản phẩm phải xin công bố thực phẩm nhập khẩu : http://congbotieuchuansanpham.vn/cong-bo-thuc-pham-bo-sung/

Xem tiếp