Chủ đề: Công bố phụ gia thực phẩm

TỰ CÔNG BỐ PHỤ GIA THỰC PHẨM CÙNG CHUYÊN GIA LUẬT IFOOD

Ngoại trừ công bố phụ gia thực phẩm hỗn hợp và chất hỗ trợ chế biến,  hơn 90% phụ gia thực phẩm hiện nay được phép tự công bố chất lượng sản phẩm theo nghị định 15/2018/NĐ-CP. Đây là một biến tiến lớn trong thủ tục hành chính của ngành thực phẩm nói chung và ngành phụ gia thực phẩm nói riêng.

Dù doanh nghiệp có nhiều năm kinh nghiệm trong công bố sản phẩm nhưng cũng không thể tránh khỏi những khó khăn ban đầu khi nghị định mới ban hành. Nhằm chia sẻ những gánh nặng thủ tục hành chính phức tạp, giảm thiểu rủi ro, ảnh hưởng tới công việc kinh doanh của Qúy doanh nghiệp, IFOOD sẽ hướng dẫn cụ thể tự công bố phụ gia thực phẩm như sau:

Văn bản luật cần nghiên cứu trước khi bạn công bố phụ gia thực phẩm

  • Luật an toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 ngày 17/06/2010
  • Nghị đinh số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm.
  • Thông tư 19/2012/TT-BYT ngày 9/11/2012 về hướng dẫn việc công bố hợp quy hoặc công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm.
  • Thông tư 27/2012/TT-BYT ngày 30/11/2012 về hướng dẫn việc quản lý phụ gia thực phẩm.
Xem tiếp