Công bố bao bì, dụng cụ chứa đựng thực phẩm bằng thủy tinh – IFOOD