Cần Thơ: Tổ chức lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm