Home / Tag Archives: thông tư

Tag Archives: thông tư

Thông tư quy chuẩn kỹ thuật quốc gia điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm trong sản xuất thuỷ sản

Thông tư số 47/2009/TT-BNNPTNT ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm trong sản xuất Thuỷ sản. Thông tư được ban hành ngày 31/07/2009 do Thứ trưởng Bùi Bá Bổng ký . Theo đó các quy chuẩn này có hiểu lực kể sau 6 tháng kể từ ngày ký thông tư này.

Read More »