Home / Tag Archives: Quyết định 867

Tag Archives: Quyết định 867

Sữa tươi tiệt trùng

Sữa tươi tiệt trùng (Sterilized fresh milk): Sản phẩm được chế biến từ sữa tươi nguyên liệu, có / hoặc không bổ sung phụ gia và qua xử lý ở nhiệt độ cao. Để chuẩn hoá nguyên liệu, cho phép bổ sung sữa bột và/hoặc chất béo sữa nhưng không quá 1% tính theo khối lượng của sữa tươi nguyên liệu.

Read More »

Sữa hoàn nguyên tiệt trùng

Sữa hoàn nguyên tiệt trùng (Sterilized reconstituted milk): Sản phẩm sữa được chế biến bằng cách pha trộn từ nguyên liệu sữa bột và chất béo sữa các loại, nước, có/hoặc không bổ sung phụ liệu, qua xử lý nhiệt độ cao.

Read More »

Sữa đặt có đường

Sữa đặc có đường (Sweetened condensed milk):Sản phẩm sữa cô đặc được chế biến từ sữa tươi và đường kính hoặc từ sữa bột, chất béo sữa (kể cả dầu thực vật) và đường kính.

Read More »

Sữa bột

Sữa bột nguyên chất, Sữa bột tách một phần chất béo, Sữa bột gầy với nguyên phụ liệu là Sữa tươi, sữa bột và các loại chất béo sữa, chất béo thực vật, đường Sacaroza, lactoza, glucoza... Tiêu chuẩn này áp dụng cho sữa bột dùng để sử dụng trực tiếp.

Read More »