Home / Tag Archives: Quy định

Tag Archives: Quy định

Thông tư hướng dẫn việc công bố hợp quy và công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm

Thông tư số 19/2012/TT-BYT quy định trình tự, hồ sơ công bố hợp quy và công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm (sau đây gọi tắt là công bố sản phẩm) đối với thực phẩm đã qua chế biến bao gói sẵn, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, vật liệu bao gói, dụng cụ tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm.

Read More »

Quyết định quy định về nội dung thủ tục công bố sản phẩm hàng hoá phù hợp tiêu chuẩn kỹ thuật

Quyết định số 04/2006/QĐ-BKHCN quy định một số điều mục liên quan đến nội dung, thủ tục công bố sản phẩm, hàng hoá phù hợp tiêu chuẩn, pháp quy kỹ thuật. Quyết định này được Thứ trưởng Bùi Mạnh Hải thay mặt Bộ trưởng ký vào ngày 10/01/2006. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền có trách nhiệm kiểm tra, thanh tra và xử lý vi phạm về công bố phù hợp theo Quy định này.

Read More »