Home / Tag Archives: giấy phép lưu hành sản phẩm

Tag Archives: giấy phép lưu hành sản phẩm

Giấy chứng nhận lưu hành tự do – CFS

Giấy phép lưu hành tự do CFS là gì? CFS là chữ viết tắt của Certificate of Free Sale. Giấy phép này do cơ quan có thẩm quyền của nước xuất khẩu cấp cho thương nhân xuất khẩu sản phẩm, hàng hoá ghi trong CFS để chứng nhận rằng sản …

Read More »