Hồ sơ công bố chất lượng thực phẩm chức năng nhập khẩu

Hồ sơ công bố chất lượng thực phẩm chức năng nhập khẩu

Trung tâm nghiên cứu Thực phẩm & Dinh dưỡng - FNC (Food and Nutrition research Center) có trụ sở tại thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội, là trung tâm hàng đầu nghiên cứu thực phẩm tại Việt Nam, bên cạnh việc chuyển giao công nghệ như: sản phẩm tỏi đen, sữa bắp cho người ăn kiêng, đậu nành rang [...]