Home / Tag Archives: cong bo phu hop quy dinh an toan thuc pham

Tag Archives: cong bo phu hop quy dinh an toan thuc pham

Thông tư số 11/2013/TT-BYT chứng nhận hợp quy đối với thực phẩm đã qua chế biến bao gói sẵn, phụ gia, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm

Thông tư số 11/2013/TT-BYT Hướng dẫn chỉ định tổ chức chứng nhận hợp quy đối với thực phẩm đã qua chế biến bao gói sẵn; phụ gia thực phẩm; chất hỗ trợ chế biến thực phẩm; vật liệu bao gói, dụng cụ tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm

Read More »