Rượu trắng

 1. Phạm vi áp dụng

  Tiêu chuẩn này áp dụng cho các loại rượu thu được từ quá trình chưng cất trực tiếp dịch lên men có nguồn gốc tinh bột, đường, hoặc thu được bằng cách pha chế từ cồn thực phẩm và nước.

 2. Định nghĩa

  Rượu trắng (Distilled alcoholic beverages): Đồ uống có cồn được chưng cất từ dịch lên men có nguồn gốc tinh bột, đường, hoặc được pha chế từ cồn thực phẩm và nước.

 3. Yêu cầu kỹ thuật

  1. Nguyên liệu

   – Nước dùng để pha chế rượu trắng: theo TCVN 5501 : 199
   – Etanol dùng để pha chế rượu trắng: theo TCVN 1052 : 197
   – Nước dùng để sản xuất rượu trắng theo Quyết định số 1329/2002 của Bộ Y tế về “Tiêu chuẩn vệ sinh nước ăn uống“.

  2. Yêu cầu cảm quan

   Bảng 1 – Yêu cầu cảm quan

   Tên chỉ tiêu Yêu cầu
   Màu sắc Không màu hoặc trắng trong
   Mùi Mùi đặc trưng của nguyên liệu lên men, không có mùi lạ
   Vị Không có vị lạ, êm dịu
   Trạng thái Trong, không vẩn đục, không có cặn
  3. Chỉ tiêu hóa học

   Bảng 2 – Các chỉ tiêu hóa học của rượu trắng

   Tên chỉ tiêu Mức
   Hàm lượng etanol (cồn) ở 200C, tính theo % (V/V), Theo tiêu chuẩn đã được công bố của nhà sản xuất
   Hàm lượng aldehyt, tính bằng miligam aldehyt axetic trong 1l rượu 1000, không lớn hơn 50
   Hàm lượng este, tính bằng miligam este etylaxetat trong 1l rượu 1000, không lớn hơn 200
   Hàm lượng metanol trong 1l etanol 1000, tính bằng % (V/V), không lớn hơn 0,1
   Hàm lượng rượu bậc cao tính theo tỷ lệ hỗn hợp izopentanol và izobutanol, hỗn hợp 3:1, tính bằng miligam trong 1l etanol 1000 Theo tiêu chuẩn đã được công bố của nhà sản xuất
   Hàm lượng furfurol, mg/l, không lớn hơn Vết
  4. Giới hạn hàm lượng kim loại nặng

   Bảng 3 – Giới hạn tối đa hàm lượng kim loại nặng

   Tên chỉ tiêu Giới hạn tối đa (mg/l)
   Asen (As) 0,2
   Chì (Pb) 0,5
   Thuỷ ngân (Hg) 0,05
   Cadimi (Cd) 1,0
   Đồng (Cu) 5,0
   Kẽm (Zn) 2,0

  5. Phụ gia thực phẩm

   Phụ gia thực phẩm: theo "Quy định danh mục các chất phụ gia được phép sử dụng trong thực phẩm" ban hành kèm theo Quyết định 3742/2001/QĐ-BYT.

 4. Bao gói, ghi nhãn, bảo quản và vận chuyển

  1. Bao gói

   Rượu trắng phải được đựng trong các chai kín, chuyên dùng cho thực phẩm và không ảnh hưởng đến chất lượng của rượu.

  2. Ghi nhãn

   Theo "Qui chế ghi nhãn hàng hoá lưu thông trong nước và hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu" ban hành kèm theo Quyết định số 178/1999/QĐ – TTg.

  3. Bảo quản

   Các thùng đựng rượu trắng phải để nơi khô ráo, bảo đảm vệ sinh và tránh ánh nắng trực tiếp.

  4. Vận chuyển

   Phương tiện vận chuyển rượu trắng phải khô, sạch, không có mùi lạ và không ảnh hưởng đến chất lượng của rượu.

Việc công bố tiêu chuẩn sản phẩm đối với rượu, bia phải phù hợp với quy định về tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm.

Bài viết liên quan