Home / Công bố Hợp chuẩn - Hợp quy / Hướng dẫn đăng ký công bố hợp chuẩn hợp qui

Hướng dẫn đăng ký công bố hợp chuẩn hợp qui

 1. Trình tự thực hiện

  Bước 1: Đánh giá sự phù hợp của đối tượng công bố hợp quy với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.

  • Trường hợp tổ chức hoặc cá nhân tự đánh giá hợp quy, tổ chức cá nhân công bố hợp quy phải thực hiện việc thử nghiệm tại phòng thử nghiệm được công nhận hoặc do cơ quan ban hành quy chuẩn chỉ định
  • Kết quả đánh giá hợp quy là căn cứ để tổ chức, cá nhân công bố hợp quy.

  Bước 2: Đăng ký bản công bố hợp quy tại Chi cục.
  Bước 3: Chi cục TĐC tiến hành thẩm định hồ sơ.
  Bước 4: Hồ sơ đạt yêu cầu, Chi cục TĐC ra bản Thông báo tiếp nhận bản công bố

  hướng dẫn công bố hợp quy

 2. Cách thức thực hiện

  Trực tiếp tại Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng

 3. Thành phần, số lượng hồ sơ

  • Bản công bố hợp quy (có biểu mẫu kèm theo)
  • Quy chuẩn sử dụng làm căn cứ để công bố hợp quy (bản sao quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN, quy chuẩn kỹ thụât địa phương QCĐP)
  • Bản mô tả chung về sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ, quá trình, môi trường (đặc điểm tính năng, công dụng)
  • Kết quả thử nghiệm, hiệu chuẩn (nếu có)
  • Quy trình sản xuất và kế hoạch kiểm soát chất lượng được xây dựng và áp dụng theo mẫu qui định tại phụ lục XIII của quyết định số 24/2007/QĐ-BKHCN (hoặc bản sao chứng chỉ phù hợp tiêu chuẩn ISO 9001 trường hợp tổ chức đã được chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 : 2000)
  • Kế hoạch giám sát định kỳ.
  • Báo cáo đánh giá hợp quy kèm theo các tài liệu có liên quan.

Số lượng hồ sơ bao gồm: 3 bộ

Thời hạn giải quyết: 07 ngày

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Thông báo tiếp nhận bản công bố

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Bản công bố hợp quy.

– Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính

– Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

– Ngày BH 28/9/2007 Ngày HL 13/10/2007

Nếu quý khách đang gặp khó khăn trong vấn đề đăng ký công bố chuẩn hợp quy liên hệ ngay với chúng tối để được tư vấn bởi những chuyên viên dày dặn kinh nghiệm nhất của IFOOD :

Mr Hoan: 0988 305 008, Ms Nguyệt: (028) 6682 7330 - 0909 228 783 hoặc Mr Phát: 0976 258 763

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.