Giữ nguyên quy định công bố chất lượng sản phẩm trước khi ra thị trường (1)