Home / Hệ thống văn bản pháp luật / TCVN / Đồ uống pha chế sẵn không cồn

Đồ uống pha chế sẵn không cồn

 1. Phạm vi áp dụng

  – Tiêu chuẩn này áp dụng cho các loại đồ uống pha chế sẵn không cồn.
  – Tiêu chuẩn này không áp dụng cho các loại nước khoáng, nước tinh lọc.

 2. Định nghĩa

  Đồ uống pha chế sẵn không cồn (Soft drinks): Đồ uống được pha chế từ nước và bổ sung các chất có nguồn gốc tự nhiên hoặc tổng hợp.

 3. Yêu cầu kỹ thuật

  1. Nguyên liệu

   – Nước theo TCVN 5501 – 91
   – Các nguyên liệu khác theo các tiêu chuẩn tương ứng.

  2. Yêu cầu cảm quan

   Bảng 1 – Yêu cầu cảm quan của đồ uống pha chế sẵn không cồn

   Tên chỉ tiêu Yêu cầu
   Màu sắc Đặc trưng cho từng loại sản phẩm
   Mùi Đặc trưng cho từng loại sản phẩm, không có mùi lạ
   Vị, trạng thái Đặc trưng cho từng loại sản phẩm
  3. Chỉ tiêu hoá học

   Bảng 2 – Các chỉ tiêu hoá học của đồ uống pha chế sẵn không cồn

   Tên chỉ tiêu Yêu cầu (g/l)
   Độ chua tính theo axit xitric Theo tiêu chuẩn đã được công bố của nhà sản xuất
   Cacbon dioxit (CO2)
   Đường tổng số
  4. Giới hạn hàm lượng kim loại nặng

   Bảng 3 – Giới hạn tối đa hàm lượng kim loại nặng của đồ uống pha chế sẵn không cồn

    

   Tên kim loại Giới hạn tối đa (mg/l)
   Asen (As) 0,1
   Chì (Pb) 0,2
   Thuỷ ngân (Hg) 0,05
   Cadimi (Cd) 1,0

    

  5. Chỉ tiêu vi sinh vật

   Bảng 4 – Các chỉ tiêu vi sinh vật của đồ uống pha chế sẵn không cồn

   Chỉ tiêu Giới hạn tối đa
   Tổng số vi sinh vật hiếu khí, số khuẩn lạc trong 1ml sản phẩm 102
   . E.Coli, số vi khuẩn trong 1ml sản phẩm 0
   Coliforms, số vi khuẩn trong 1ml sản phẩm 10
   . Cl. perfringens, số vi khuẩn trong 1ml sản phẩm 0
   Streptococci faecal, số vi khuẩn trong 1ml sản phẩm 0
   Tổng số nấm men – nấm mốc, số khuẩn lạc trong 1ml sản phẩm 10
 4. Phụ gia thực phẩm

  Phụ gia thực phẩm: theo “Qui định danh mục các chất phụ gia được phép sử dụng trong thực phẩm” ban hành kèm theo Quyết định số 3742/2001/QĐ-BYT.

 5. Bao gói, ghi nhãn, bảo quản và vận chuyển

  1. Bao gói

   Đồ uống pha chế sẵn không cồn được đựng trong bao bì kín, chuyên dùng cho thực phẩm.

  2. Ghi nhãn

   Theo “Qui chế ghi nhãn hàng hoá lưu thông trong nước và hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu” ban hành kèm theo Quyết định số 178/1999/QĐ – TTg.

  3. Bảo quản

   Các thùng đựng đồ uống pha chế sẵn không cồn được bảo quản ở điều kiện đảm bảo an toàn vệ sinh, không ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm và tránh ánh nắng trực tiếp.

  4. Vận chuyển

   Phương tiện vận chuyển đồ uống pha chế sẵn không cồn phải khô, sạch, không có mùi lạ và không ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm.

Leave a Reply

Your email address will not be published.