Chủ đề: Công bố thực phẩm thường

TẤT CẢ THÔNG TIN VỀ CÔNG BỐ THỰC PHẨM THƯỜNG

Tất cả các thực phẩm được dùng để cung cấp năng lượng vào cơ thể  dùng cho mọi đối tượng, không có công dụng, ảnh hưởng đặc biệt với sức khỏe và không có cách sử dụng đặc biệt nào. Ví dụ như bánh kẹo, gạo, thịt heo,… Được gọi là thực phẩm thường. Để lưu thông rộng rãi trên thị trường hiện nay đòi hỏi doanh nghiệp phải công bố thực phẩm thường.

CÔNG BỐ THỰC PHẨM THƯỜNG

Phân loại công bố thực phẩm thường

Luật an toàn thực phẩm Việt Nam phân loại thực phẩm thường thành 2 nhóm dựa vào nguồn gốc xuất xứ sản phẩm : công bố thực phẩm thường nhập khẩu và công bố thực phẩm thường sản xuất trong nước.

Xét về gốc độ thực phẩm thường công bố sản phẩm đã có quy chuẩn kỹ thuật  hay chưa mà chia làm hai loại: công bố hợp quy thực phẩm thường (sản phẩm đã có quy chuẩn kỹ thuật) và công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm (sản phẩm chưa có quy chuẩn kỹ thuật).

Căn cứ hệ thống pháp lý Việt Nam về vấn đề an toàn thực phẩm:

  • Luật an toàn thực phẩm số 55/2010/QH12
  • Nghị định số 38/2012/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm
  • Thông tư 19/2012/TT-BYT hướng dẫn việc công bố hợp quy và công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm.

IFOOD tư vấn cụ thể những vướn mắc của khách hàng về công bố thực phẩm thường dưới đây bao gồm hồ sơ công bố thực phẩm thường nhập khẩu và sản xuất trong nước như thế nào ?  quy trình công bố thực phẩm thường chuẩn ra sao ?, thời gian công bố tiêu chuẩn sản phẩm bao lâu có kết quả ?,…

Hồ sơ công bố thực phẩm thường

Xem tiếp