Chủ đề: Công bố phụ gia thực phẩm

NGHIÊN CỨU CÔNG BỐ PHỤ GIA THỰC PHẨM CÙNG CHUYÊN GIA LUẬT IFOOD

Tại sao tôi là dùng từ “nghiên cứu” công bố phụ gia thực phẩm ở đây ?. Lý do là  hầu hết doanh nghiệp tại Việt Nam ít có hiểu biết về các văn bản Luật an toàn thực phẩm. Huống chi hằng năm, do sự thay đổi xã hội kinh tế tại Việt Nam mà các văn bản được điều chỉnh bổ sung sao cho đúng với thực tế tình hình. Dẫn đến sự rối reng cho doanh nghiệp khi muốn công bố sản phẩm ra thị trường.

Để giải quyết vấn nạn đó, ngày hôm nay đội ngũ chuyên gia am hiểu Luật của IFOOD sẽ cùng các doanh nghiệp nghiên cứu, hướng dẫn từng bước cụ thể để dễ dàng công bố phụ gia thực phẩm.

Văn bản luật cần nghiên cứu trước khi bạn công bố phụ gia thực phẩm

  • Luật an toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 ngày 17/06/2010
  • Nghị đinh số 38/2012/NĐ-CP ngày 25/4/2012 về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm.
  • Thông tư 19/2012/TT-BYT ngày 9/11/2012 về hướng dẫn việc công bố hợp quy hoặc công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm.
  • Thông tư 27/2012/TT-BYT ngày 30/11/2012 về hướng dẫn việc quản lý phụ gia thực phẩm.
Xem tiếp