Home / Hệ thống văn bản pháp luật / QCVN / Chất xử lý bột

Chất xử lý bột

Chất xử lý bột là phụ gia thực phẩm được bổ sung vào bột nhằm cải thiện chất lượng nướng hoặc màu cho thực phẩm. Việc sử dụng loại phu gia này ngày nay cũng khá phổ biến và cần có những tiêu chuẩn kỹ thuật cụ thể để tránh những hậu quả xấu cho người tiêu dùng. Chính vì thế nhà nước đã ban hành QCVN 4-5 : 2012/BYT, đây là quy chuẩn quy định những chỉ tiêu bắt buộc phải đạt mà nhà sản xuất phải tuân theo, nhằm thắc chặt việc đảm bảo các chỉ tiêu chất lượng đối với chất xử lý bột trong nghiệp thực phẩm.

Quy chuẩn có những nội dung chính như sau:

  1. Quy định chung: phạm vi áp dụng, đối tượng áp dụng, giải thích từ ngữ.
  2. Yêu cầu kỹ thuật, phương pháp thử và lấy mẫu
  3. Yêu cầu quản lý: công bố hợp quy, kiểm tra sản phẩm
  4. Quy chuẩn chỉ ra những cơ quan chịu trách nhiệm và thực hiện
  5. Yêu cầu kĩ thuật và phương pháp thử đối với chất AZODICARBONAMID : tên gọi, đặc điểm, vai trò, cảm quan, các giới hạn cho phép, phương pháp thử…

Chi tiết tải về link bên dưới:

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về phụ gia thực phẩm - Chất xử lý bột (760)

Leave a Reply

Your email address will not be published.