Home / Hệ thống văn bản pháp luật / QCVN / Chất điều chỉnh độ Acid

Chất điều chỉnh độ Acid

Trong nghành công nghiệp thực phẩm, đặc biệt là nghành công nghiệp đồ uống, để tạo ra hương vị phù hợp người ta thường sử dụng điều vị, trong đó có chất điểu chỉnh độ acid.

Chất điều chỉnh độ acid: là phụ gia thực phẩm được sử dụng với mục đích thay đổi hoặc kiểm soát tính acid hoặc tính kiềm của thực phẩm.

Bộ y tế đã ban hành những quy chuẩn buộc người sản xuất phải tuân theo để đảm bảo an toàn sức khoẻ cho người tiêu dùng.

Quy chuẩn với những nội dung chính sau:

  1. Phạm vi điều chỉnh
  2. Đối tượng áp dụng
  3. Giải thích từ ngữ và chữ viết tắt
  4. Yêu cầu kỹ thuật, phương pháp thử và lấy mẫu: Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử đối với các chất bảo quản được quy định tại các phụ lục ban hành kèm theo Quy chuẩn.
  5. Các yêu cầu về quản lý: công bố hợp quy, kiểm tra sản phẩm, trách nhiệm của những cơ quan chuyên môn, thẩm dịnh.
  6. Những yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử đối với những chất cụ thể: tên gọi, cấu tạo, vai trò, phương pháp thử (định tính, định lượng…)

Chi tiết tải về link bên dưới:

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về phụ gia thực phẩm - Chất điều chỉnh độ Acid (785)

Leave a Reply

Your email address will not be published.