Quy định

Thông tư số 11/2013/TT-BYT chứng nhận hợp quy đối với thực phẩm đã qua chế biến bao gói sẵn, phụ gia, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm

Thông tư số 11/2013/TT-BYT Hướng dẫn chỉ định tổ chức chứng nhận hợp quy đối với thực phẩm đã qua chế biến bao gói sẵn; phụ gia thực phẩm; chất hỗ trợ chế biến thực phẩm; vật liệu bao gói, dụng cụ tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm

Thông tư 28/2012/TT-BKHCN Quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật

Thông tư được Thứ trưởng Trần Việt Thanh ký ngày 12/12/2012 có hiệu lực thì hành kể từ ngày 27 tháng 01 năm 2013 thay thể Quyết định số 24/2007/QĐ-BKHCN ngày 28 tháng 9 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành quy định về chứng nhận hợp chuẩn, chứng nhận hợp quy và Công bố hợp chuẩn, Công bố hợp quy

Thông tư 55/2012/TT-BNNPTNT hướng dẫn thủ tục chỉ định tổ chức chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Thông tư được ký ngày 31/10/2012 bởi Thứ trưởng Bùi Bá Bổng có hiệu từ ngày 15 tháng 12 năm 2012. Theo đó thông tư này thay thế Thông tư 83/TT-BNNPTNT ngày 25 tháng 12 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn thủ tục chỉ định tổ chức chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Thông tư số 27/2012/TT-BYT của Bộ Y tế về hướng dẫn việc quản lý Phụ gia thực phẩm

Theo đó thông tư quy định danh mục phụ gia được phép sử dụng trong sản xuất, chế biến và kinh doanh thực phẩm và giới hạn tối đa đối với các chất phụ gia trong các sản phẩm thực phẩm. Ngoài ra, thông tư còn chỉ rõ các yêu cầu về quản lý đối với phụ gia thực phẩm.

Thông tư hướng dẫn việc công bố hợp quy và công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm

Thông tư số 19/2012/TT-BYT quy định trình tự, hồ sơ công bố hợp quy và công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm (sau đây gọi tắt là công bố sản phẩm) đối với thực phẩm đã qua chế biến bao gói sẵn, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, vật liệu bao gói, dụng cụ tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm.

Nghị định số 94/2012/NĐ-CP về sản xuất kinh doanh rượu

Nghị định này quy định về sản xuất, kinh doanh sản phẩm rượu và cồn thực phẩm bao gồm: Đầu tư, sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu, mua bán và các hoạt động khác liên quan đến sản xuất, kinh doanh sản phẩm rượu và cồn thực phẩm.

Thông tư hướng dẫn về hoạt động chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy

Thông tư số 83/2009/TT-BNNPTNT hướng dẫn về hoạt động chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Kèm theo thông tư này là các mẫu giấy tờ được Bộ trưởng Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn qui định.

Quyết định ban hành công bố tiêu chuẩn sản phẩm thực phẩm

Ngày 8/12/2005 Thứ trưởng Trịnh Quân Huấn ký quyết định số 42/2005/QĐ-BYT. Ban hành kèm theo Quyết định này là quy chế về công bố tiêu chuẩn sản phẩm thực phẩm và các biểu mẫu đính kèm.

Thông tư hướng dẫn thực hiện một số điều kiện ấp trứng gia cầm và chăn nuôi thuỷ cầm

Thông tư số 92/2007/TT-BNN Hướng dẫn thực hiện một số điều tại Quyết định số 1405/QĐ-TTg ngày 16/10/2007 của Thủ tướng Chính phủ về điều kiện ấp trứng gia cầm và chăn nuôi thuỷ cầm. Thông tư có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Quyết định quy định về nội dung thủ tục công bố sản phẩm hàng hoá phù hợp tiêu chuẩn kỹ thuật

Quyết định số 04/2006/QĐ-BKHCN quy định một số điều mục liên quan đến nội dung, thủ tục công bố sản phẩm, hàng hoá phù hợp tiêu chuẩn, pháp quy kỹ thuật. Quyết định này được Thứ trưởng Bùi Mạnh Hải thay mặt Bộ trưởng ký vào ngày 10/01/2006. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền có trách nhiệm kiểm tra, thanh tra và xử lý vi phạm về công bố phù hợp theo Quy định này.

  • Ho tro truc tuyen | cong bo tieu chuan gia tot
mua lenovo thinkpad T450|
Copyright© 2012