Kiến thức

Cơ cấu tổ chức của Ban quản lý An toàn thực phẩm

Thí điểm thành lập Ban Quản lý An toàn thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh (sau đây gọi là Ban Quản lý) là cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, có chức năng giúp Ủy ban nhân dân Thành phố tổ chức thực thi pháp luật về an toàn, vệ sinh thực [...]

Giấy chứng nhận lưu hành tự do – CFS

Giấy phép lưu hành tự do CFS là gì? CFS là chữ viết tắt của Certificate of Free Sale. Giấy phép này do cơ quan có thẩm quyền của nước xuất khẩu cấp cho thương nhân xuất khẩu sản phẩm, hàng hoá ghi trong CFS để chứng nhận rằng sản phẩm, hàng hoá đó được [...]

Cách thức xây dựng và công bố tiêu chuẩn cơ sở

Cách thức xây dựng và công bố tiêu chuẩn cơ sở

Tiêu chuẩn cơ sở rất quan trọng trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Hiện nay, hệ thống tiêu chuẩn của nước ta chỉ có hai cấp là tiêu chuẩn quốc gia và tiêu chuẩn cơ sở. Một tổ chức sản xuất kinh doanh tối thiểu phải có tiêu chuẩn cơ sở [...]

Tiêu chuẩn là gì, các loại tiêu chuẩn?

Tiêu chuẩn là gì, các loại tiêu chuẩn?

Tiêu chuẩn là quy định về đặc tính kỹ thuật và yêu cầu quản lý dùng làm chuẩn để phân loại, đánh giá sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ, quá trình, môi trường và các đối tượng khác trong hoạt động kinh tế – xã hội nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả của [...]

Xây dựng tiêu chuẩn cơ sở như thế nào?

Xây dựng tiêu chuẩn cơ sở như thế nào?

Căn cứ vào các nghiên cứu cơ bản nghiên cứu sâu về lĩnh vực vệ sinh an toàn thực phẩm và tình hình thực tiễn sản xuất và công nghệ sản xuất để đưa ra các chỉ tiêu yêu cầu đối với từng mặt hàng hoặc nhóm mặt hàng.

Công bố hợp chuẩn hợp quy tự nguyện và bắt buộc

Công bố hợp chuẩn hợp quy tự nguyện và bắt buộc

Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ra đời là một bước đột phá trong lĩnh vực tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật. Nó góp phần nâng cao hiệu quả trong quá trình quản lý, thúc đẩy hoạt động tiêu chuẩn hoá tại doanh nghiệp, nâng cao khả năng cạnh tranh của các [...]

Nội dung tiêu chuẩn cơ sở

Nội dung tiêu chuẩn cơ sở

Tiêu chuẩn cơ sở giúp doanh nghiệp có căn cứ pháp lý để thực hiện sản xuất kinh doanh. Khi một tổ chức sản xuất dựa trên tiêu chuẩn cơ sở do mình xây dựng, tổ chức sẽ kiểm soát sản phẩm một cách cụ thể, dễ dàng cho việc tiếp cận sản phẩm.

  • Ho tro truc tuyen | cong bo tieu chuan gia tot
mua lenovo thinkpad T450|
Copyright© 2012