Home / admin

admin

Bỏ khái niệm “sữa tuyệt trùng”

Hiện nay, việc phân loại sữa dạng lỏng được áp dụng theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với các sản phẩm sữa dạng lỏng do Bộ Y tế ban hành năm 2010, với 7 loại: Sữa tươi nguyên chất thanh trùng, sữa tươi thanh trùng, sữa tươi nguyên …

Read More »